YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BÖLÜM WEB SAYFASI

Bu bölümde lisans ve lisansüstü düzeyinde aktif program yer almamaktadır.

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Prof. Dr. Fatma BIKMAZ

0312- 319 18 56

bikmaz@ankara.edu.tr