FAKÜLTEMİZİN KURULUŞU

Ankara Üniversitesi Senatosu, 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu’nun ikinci maddesine dayanarak, 31.03.1964 gün ve 463/2718 sayılı karar ile Eğitim Fakültesi’ni kurmuş, bu karar Milli Eğitim Bakanınca da onaylanmıştır. Ankara Üniversitesi Senatosunca, Fakültenin kurucuları olarak şu öğretim üyeleri görevlendirilmiştir:

Prof. Dr. Bedii Ziya Egemen,
Prof. Dr. Bülent Nuri Esen,
Prof. Dr. Yaşar Karayalçın,
Prof. Dr. Mihri Mimioğlu,
Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu,
Ord. Prof. Dr. Suut Kemal Yetkin.

Bu öğretim üyeleri, Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu’nu dekanlığa seçerek kuruluş çalışmalarını başlatmışlardır.

Türkiye’nin ilk Eğitim Fakültesi olan fakültemiz, 1965-1966 öğretim yılında 109 lisans öğrencisi ile öğretime başlamış, ilk mezunlarını 1969 yılında vermiştir.

Kuruluşunun temel amaçlarından biri olan “ülkede eğitim bilimleri alanında gereksinim duyulan uzmanları yetiştirme” işlevini, 1980’li yıllara kadar tek başına yerine getirmiştir.

1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı yasa ile, daha önce Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan ve temel amaçları öğretmen yetiştirmek olan 2 veya 3 yıllık eğitim enstitülerinin “Eğitim Fakültesi” adıyla üniversitelere aktarılmasından sonra, fakültemizin kuruluş amaçlarındaki farklılığı vurgulamak üzere, fakültemizin adı “Eğitim Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirilmiştir.

Fakültemiz, Öğretim Birliği Yasası’nın kabul edildiği 3 Mart gününü, her yıl Fakülte Kuruluş Günü” olarak çeşitli bilimsel etkinliklerle kutlamaktadır.