Öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma ile ilgili uygulama becerilerini geliştirmelerine hizmet etmek üzere kurulmuştur.