TOPLULUK ADITOPLULUKAKADEMİKDANIŞMANIAKADEMİK DANIŞMAN
UNVANIADISOYADITELEFON NUMARASI
1EBF TiYATRO VE KÜLTÜR TOPLULUĞU OYUNCULARI (ETİK Oyuncuları)
2EĞİTİMDE YARATICI DRAMA TOPL. Arş. Gör. Dr.ZekiÖZEN5217
3HALK OYUNLARI TOPLULUĞU Prof. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
İsmail
Serkan
GÜVEN
KELEŞOĞLU
5301
4SOSYAL VE DOĞAL ÇEVRE TOPLULUĞUDoç. Dr.OnurÇALIŞKAN5219
5ANKARA-PDR TOPLULUĞUDoç.DrİlhanYALÇIN1102
6ÖZEL EĞİTİM TOPLULUĞUArş. GörBahadırİNAN3013