Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Haklı ve Geçerli Mazeretler

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi

Ankara Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere İzin/Katılım Destekleme İlkeleri