Formlar/Dilekçeler 2018-01-10T17:01:13+03:00

Yaz Dönemi Farklı Üniversite Ders Kayıt Formu

Ek Sınav Başvuru Dilekçesi

Maddi Hata Formu (Öğretim Üyesi)

Maddi Hata Başvuru Dilekçesi (Öğrenci)

Proje Tanıtım Formu (Devam Eden)

Proje Tanıtım Formu (Tamamlanan)

Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme (UBED) İlkeleri

Akademik Personel Yıllık İzin Formu

Sınav Yükü Formu

İdari Personel Yıllık İzin Formu

İdari Personel Bilgi Formu

Fakültemiz Bilimsel Etkinliklere İzin/Katılım Desteği Başvuru Formu (Üç Formun da doldurulması ,ikinci ve üçüncü form (bu form yalnızca yurtdışı etkinliklerine katılım için gereklidir.için ise Dekan onayının alınması gerekmektedir. )

Eğitim Bilimleri Fakültesi Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere İzin/Katılım Destekleme İlkeleri

Seyahat Sonuç Raporu

Yeşil Pasaport Formu (A4 Kağıdına önlü arkalı çıktı alınmalı)

Hizmet Pasaport Formu (A4 Kağıdına önlü arkalı çıktı alınmalı)

Türkiye Bursları Bursluluk İşlemleri Rehberi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Mezun İzleme Araştırması Anket Formu

Araç Giriş Kartı Talep Formu

Ders Dışı Etkinlikler İçin Fakültenin Açık ve Kapalı Alanlarının Kullanılabilmesine İlişkin Başvuru Formu

Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu

Mal Bildirim Beyannamesi Formu

Ders Telafi Formu

Aile Durumu Bildirim Formu

40A Ders Görevlendirme Teklif Formu

31. Madde Ders Görevlendirme Teklif Formu

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğretmenlik Uygulaması Ders Muafiyeti Dilekçe Örneği

X