Fakültemizde Görev Yapmış Dekanlar 2016-01-27T14:45:18+03:00
Hamide Topçuoğlu
Prof. Dr. Hamide TOPÇUOĞLU
Kurucu Dekan
1938’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Alanı: Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi
Temmuz 1965 – Mayıs 1967
Bülent Nuri Esen
Prof. Dr. Bülent Nuri ESEN
1935’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Alanı: Anayasa Hukuku, Siyasi Hukuk ve Eğitim Hukuku
Mayıs 1967 – Kasım 1968
Gıyasetin Ünsal
Prof. Dr. Gıyasettin ÜNSAL
1936’da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Alanı: Psikiyatri
Kasım 1968- Aralık 1969
Yaşar Karayalçın
Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇIN
1944’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Alanı: Ticaret Hukuku
Aralık 1969 – Mart 1970
Kenan Akyüz
Prof. Dr. Kenan AKYÜZ
1934’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Alanı: Tük Dili ve Edebiyatı, Güzel Sanatlar
Mart 1970 – Kasım 1972
Ali Naim İnan
Prof. Dr. Ali Naim İNAN
1946’da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Alanı: Eğitim Hukuku
Kasım 1972 – Kasım 1974
Fatma Varış
Prof. Dr. Fatma VARIS
1951’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun olmuştur.
Alanı: Program Geliştirme
Kasım 1974 – Kasım 1977
Ziya Bursalıoğlu
Prof. Dr. Ziya BURSALIOĞLU
1948’de Gazi Eğitim Enstitüsü’nden mezun olmuştur.
Alanı: Eğitim Yönetimi ve Teftişi
Kasım 1977 – Eylül 1985
Kemal Aytaç
Prof. Dr. Kemal AYTAÇ
1955’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Alanı: Felsefe ve Pedagoji
Eylül 1985 – Ocak 1988
Ömer Kürkçüoğlu
Prof. Dr. Ömer KÜRKÇÜOĞLU
1968’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Alanı: Siyasi Tarih
Şubat 1988 – Şubat 1994
Cahit Kavcar
Prof. Dr. Cahit KAVCAR
1965’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ve Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun olmuştur
Alanı: Türk Dili ve Edebiyatı
Şubat 1994 – Şubat 1997
Belka Özdoğan
Prof. Dr. Belka ÖZDOĞAN
1966’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji Bölümü’nden mezun olmuştur.
Alanı: Eğitimin Psikolojik Temelleri
Şubat 1997 – Mart 2000
Nizamettin Koç
Prof. Dr. Nizamettin KOÇ
1971’de Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Eğitim Psikolojisi Bölümü’nden ve Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun olmuştur.
Alanı: Ölçme ve Değerlendirme
Mart 2000- Mart 2003
Gönül Akçamete
Prof. Dr. A. Gönül AKÇAMETE
1974’de Gazi Eğitim Enstitüsü’nden ve 1976’da H.Ü. mezuniyet sonrası Eğitim Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Alanı: Özel Eğitim
Mart 2003  – Eylül 2012
Ayşe Çakır İlhan
Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN
1976’da Samsun Eğitim Enstitüsü Resim İş Öğretmenliği Program’ından ve
1980’de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Alanı: Güzel Sanatlar Eğitimi
Eylül 2012 – Eylül 2015

 

 

 

X