Prof. Dr. Hamide TOPÇUOĞLU

Kurucu Dekan

1938’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Alanı: Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi
Temmuz 1965 – Mayıs 1967

 


 

Prof. Dr. Bülent Nuri ESEN

1935’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Alanı: Anayasa Hukuku, Siyasi Hukuk ve Eğitim Hukuku
Mayıs 1967 – Kasım 1968

 

 

 


 

Prof. Dr. Gıyasettin ÜNSAL

1936’da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Alanı: Psikiyatri
Kasım 1968- Aralık 1969

 

 

 


 

Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇIN

1944’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Alanı: Ticaret Hukuku
Aralık 1969 – Mart 1970

 

 

 


 

Prof. Dr. Kenan AKYÜZ

1934’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Alanı: Tük Dili ve Edebiyatı, Güzel Sanatlar
Mart 1970 – Kasım 1972

 

 

 


 

Prof. Dr. Ali Naim İNAN

1946’da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Alanı: Eğitim Hukuku
Kasım 1972 – Kasım 1974

 

 

 

 


 

Prof. Dr. Fatma VARIS

1951’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun olmuştur.
Alanı: Program Geliştirme
Kasım 1974 – Kasım 1977

 

 

 


 

Prof. Dr. Ziya BURSALIOĞLU

1948’de Gazi Eğitim Enstitüsü’nden mezun olmuştur.
Alanı: Eğitim Yönetimi ve Teftişi
Kasım 1977 – Eylül 1985

 

 

 


 

Prof. Dr. Kemal AYTAÇ

1955’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Alanı: Felsefe ve Pedagoji
Eylül 1985 – Ocak 1988

 

 

 


 

Prof. Dr. Ömer KÜRKÇÜOĞLU

1968’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Alanı: Siyasi Tarih
Şubat 1988 – Şubat 1994

 

 

 

 


 

Prof. Dr. Cahit KAVCAR

1965’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ve Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun olmuştur
Alanı: Türk Dili ve Edebiyatı
Şubat 1994 – Şubat 1997

 

 

 


 

Prof. Dr. Belka ÖZDOĞAN

1966’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji Bölümü’nden mezun olmuştur.
Alanı: Eğitimin Psikolojik Temelleri
Şubat 1997 – Mart 2000

 

 

 

 


Prof. Dr. Nizamettin KOÇ

1971’de Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Eğitim Psikolojisi Bölümü’nden ve Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun olmuştur.
Alanı: Ölçme ve Değerlendirme
Mart 2000- Mart 2003

 

 

 


Prof. Dr. A. Gönül AKÇAMETE

1974’de Gazi Eğitim Enstitüsü’nden ve 1976’da H.Ü. mezuniyet sonrası Eğitim Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Alanı: Özel Eğitim
Mart 2003  – Eylül 2012

 

 

 


Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN

1976’da Samsun Eğitim Enstitüsü Resim İş Öğretmenliği Program’ından ve
1980’de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Alanı: Güzel Sanatlar Eğitimi
Eylül 2012 – Eylül 2015