UnvanıAdı Soyadı 
Prof. Dr. Fatma BIKMAZ
(Komisyon Başkanı)
Dekan
Doç. Dr.İlhan YALÇINDekan Yardımcısı
Doç. Dr.Canay DEMİRHAN İŞCANDekan Yardımcısı
Doç. Dr. Berna ASLAN
(Fakülte Kalite Temsilcisi)
Eğitim Programları ve Öğretim
Prof. Dr.Selahiddin ÖĞÜLMÜŞEğitim Psikolojisi
Prof. Dr. Ali BALCIEğitim Yönetimi
Prof. Dr. Serap NAZLIRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Doç. Dr. Mustafa SEVEREğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri
Doç. Dr. Özlem ÇAKIRBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Doç. Dr. Eren CEYLANSınıf Eğitimi
Doç. Dr. Onur ÇALIŞKANSosyal Bilgiler Eğitimi
Doç. Dr. Cevriye ERGÜLZihin Engelliler Eğitimi
Doç. Dr. Deniz GÜLLEROĞLUEğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Dr. Öğr. Üye.Mustafa Cem BABADOĞANEğitim Programları ve Öğretim
Dr. Öğr. Üye.Müge ŞENOkul Öncesi Eğitimi
Aydın YILDIRIMFakülte Sekreteri