Fakültemizde, içinde yerli ve yabancı toplam 42253 kitap, tez ve çocuk kitabının yer aldığı bir kütüphane bulunmaktadır. 2014-2015 öğretim yılında 1 adeti basılı, 8 adeti elektronik, 1 adeti hem basılı hem elektronik ortamda olmak üzere toplam 10 adet yabancı dergiye aboneliğimiz devam etmektedir.

2014 yılı içerisinde 482 adeti satın alma, 440 adeti bağış yoluyla olmak üzere toplam 922 kitap kütüphanemize kazandırılmıştır. Kütüphaneye her yıl yaklaşık 750 – 1500 kitap kazandırılmaktadır.

Üniversitemiz elektronik kütüphanesi aracılığıyla Elsevier, Blackwell, Springer, Nature, Science vb. dünyanın önde gelen yayınevleri tarafından hizmete sunulan veri tabanları ile kullanıcılarımıza zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın hizmet verilmektedir.

Fakültemize kazandırılan yeni dergileri ve kitapları fakültemiz web sayfasından takip edebilir, kütüphanemiz okuma salonunu eğitim öğretimin devam ettiği dönemlerde hafta içi 09.00-22.00 sömestri ve yaz tatili dönemlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında kullanabilirsiniz.

Kütüphanemizde 19 Ekim 2015 itibari ile 1679 yüksek lisans, 604 doktora ve 39 doçentlik olmak üzere toplam 2094 adet tez bulunmaktadır.

Çocuk Kütüphanesi

Çocukları yazınsal ve öğretici nitelikli ürünlerle buluşturmak, çocuk yazını konusunu önemli bir araştırma konusu olarak gündeme getirmek, çocuk kütüphanesi kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve çocuk ile kütüphane arasında etkili bir iletişim bağı oluşturmak amacıyla kurulmuş olan çocuk kütüphanesinde katalog bilgileri bilgisayar ortamına aktarılmış 7579 çocuk kitabı bulunmaktadır.