Doç. Dr. Canay DEMİRHAN İŞCAN

Lisans eğitimini 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim programında; yüksek lisans eğitimini 2002 yılında, doktora eğitimini ise 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim programında tamamlamıştır. 1999 – 2003 yılları arasında özel bir kurumun araştırma geliştirme biriminde uzman yardımcısı ve uzman olarak görev almıştır. 2003 yılında İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği programında araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2010 yılında yardımcı doçent, 2017 yılında doçent ünvanını almıştır. Halen Eğitim Programları ve Öğretim Derneği, American Association for the Advancement of Curriculum Studies, International Association for the Advancement of Curriculum Studies, International Society for Teacher Education kuruluşlara üyedir.

İletişim: 0312- 319 75 43


Doç. Dr. İlhan YALÇIN

1979 yılında Adana’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Adana’da tamamladı. Lisans eğitimini 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik programında; yüksek lisans eğitimini 2004 yılında, doktora eğitimini ise 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik programında tamamlamıştır. 2000-2005 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2007- 2008 yıllarında TÜBİTAK bursu ile University of North Carolina at Greensboro’da (ABD) bir yıl misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2012 yılında yardımcı doçent, 2015 yılında doçent olmuştur.

2012-2015 yılları arasında bölüm başkan yardımcılığı, 2013-2015 yılları arasında fakülte kurulu üyeliği, 2012-2014 yılları arasında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2015 yılından itibaren Eğitim Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

İletişim: 0312- 319 75 43