Prof. Dr. Fatma BIKMAZ

05.01.1970’de Ankara’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Lisans eğitimini 1986-1990 yılları arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programlan ve Öğretim Bölümünde tamamladı. 1991 yılında Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Eğitim Programlan ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitimde Program Geliştirme alanında Yüksek Lisans ve 2001 yılında yine aynı Anabilim Dalında Doktora derecelerini almıştır. 1998 yılında TÜBA Bütünleştirilmiş Doktora Bursu’ nu kazanarak bu kapsamında Arizona State Üniversitesinde çalışmalarını yürütmüştür. 2006’da Yardımcı Doçent, 2008’de Doçent ve 2013’de Profesör olmuştur. 2007 yılında Singapur Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Eğitim Enstitüsü (NIE) ortaklığında gerçekleştirilen Singapore Cooperation Programme Training Awards’i kazanarak öğretmen eğitimi konusunda eğitim almıştır. 2011-2012 yılları arasında YÖK Öğretim Üyesi Destekleme Programı kapsamında gittiği Columbia University/Teachers College’de doktora sonrası çalışmalar yapmıştır. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde ve kongre tebliğ kitaplarında basılmış çok sayıda eseri, kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır. 2012-2015 yılları arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan yardımcılığı görevini yapmış ve 2016 yılından itibaren Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı, 07.09.2015 tarihinden itibaren ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

İletişim: 0312 – 319 18 56