Fakültemiz, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı ve Eğitim Felsefesi Derneği işbirliğiyle 03-04 Şubat 2020 tarihleri arasında ”Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Çalıştayı” gerçekleştirilecektir.

Çalıştay’da 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren Eğitim Fakültelerinde zorunlu dersler arasında okutulan “Eğitim Felsefesi”, ” Eğitim Sosyolojisi” ve “Eğitim Tarihi” derslerinin eğitim bilimleri içindeki yeri ve önemi, derslerin amaçları, içeriği, öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme ile ilgili öğretim elemanlarının karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır.

 

Tarih: 03-04 Şubat 2020

Açılış Saati: 10.00

Yer: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hasan Ali Yücel Salonu