Özel Eğitim Bölümümüzün Kamuoyuna Duyurusu

/, Genel/Özel Eğitim Bölümümüzün Kamuoyuna Duyurusu

Özel Eğitim Bölümümüzün Kamuoyuna Duyurusu

Kamuoyuna;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve anayasamıza göre tüm çocukların eğitim alma hakkı vardır. Bu kapsamda, özel gereksinimli çocuklar da bireysel özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda eğitim alma hakkına sahiptir. Bu eğitim hakkının akranları ile birlikte en az kısıtlayıcı ortamlarda sağlanması yasal düzenlemelerimiz ile teminat altına alınmıştır.

Aksaray’da bir ilkokulda yaşanan vahim olay özel gereksinimli çocukların eğitim haklarına yönelik kabul edilemez bir eylemdir. Özel gereksinimli çocukların eğitim alma hakkının diğer kişilerce engellenmeye çalışılması, ötekileştirme ve ayrıştırma girişimleri, olumsuz toplumsal tutumların bir yansımasıdır.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü olarak bizler, bu hak ihlalini kınıyor, insani ve mesleki olarak karşısında olduğumuzu beyan ediyoruz. Özel gereksinimli çocukların akranları ile birlikte eşit şartlarda eğitim almaları ve toplumsal yaşama bağımsız katılımlarının önündeki engellerin kaldırılması için acilen tedbir alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu olayların tekrarlanmamasını temenni ediyor ve toplumsal farkındalığın artırılması yönündeki çabalarımızı artırarak sürdüreceğimizi vurgulamak istiyoruz.

Saygılarımızla.

2019-11-13T11:51:26+03:00
X