Değerli Hocamız Prof. Dr. Cevat GERAY’ı kaybettik

//Değerli Hocamız Prof. Dr. Cevat GERAY’ı kaybettik

Değerli Hocamız Prof. Dr. Cevat GERAY’ı kaybettik

 

 

Prof. Dr. Cevat Geray

1930-2018

23 Mayıs 1930’da İstanbul’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı.1953’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. 1956’da Antalya Gündoğmuş kaymakamı iken SBF Şehircilik Kürsüsünde asistan oldu. 1960’da  A.Ü. Siyasal Bilgiler fakültesinde doktor unvanını aldı. 1966’da doçent, 1974’de profesör unvanını aldı.

1962-67 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı’nda sosyal planlama konusunda danışmanlık, 1970-1971 yıllarında TRT Genel Müdür Danışmanlığı, 1974-1975 yıllarında İmar ve İskan Bakanlığı Müsteşarı ve Danışmanı olarak görev yaptı.

1969 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Halk Eğitimi Bölümü’nü kurdu ve halk eğitimi alanının kökleşmesinde temel rolü üstlendi.1976’da SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu Müdürü olarak seçildi.  1977 ve 1982 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı yaptı.1983’de 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası yoluyla görevine son verildi. 1990’da Danıştay kararı ile A.Ü. Siyasal Bilgiler öğretim üyeliği görevine geri döndü. 1996’da kendi isteğiyle Mersin Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nde Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı’nda Profesörlük kadrosuna atandı. 1 Ocak 1999’da Kamu Yönetimi Başkanlığı görevinden emekliye ayrıldı. Emekliye ayrıldıktan sonrada özelikle SBF, İLEF ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinde lisansüstü dersler vermeyi sürdürdü.

Prof. Dr. Cevat Geray hem mezun olduğu akademik alanla ilgili olarak kentleşme konusunda, hem de halk eğitimi alanı ile ilgili çok sayıda kitap ve makaleler yazdı.

22 TEMMUZ 2018 günü vefat eden hocamız Prof. Dr. Cevat Geray’ı  saygı ve sevgiyle  anıyoruz. Işıklar içinde uyusun!

2018-09-10T14:56:04+03:00
X