Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Eğitim -Öğretim Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuru Değerlendirme Sonuçları ve Kesin Kayıt Duyurusu

//Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Eğitim -Öğretim Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuru Değerlendirme Sonuçları ve Kesin Kayıt Duyurusu

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Eğitim -Öğretim Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuru Değerlendirme Sonuçları ve Kesin Kayıt Duyurusu

       Kayıt Tarihi: Aşağıda belirtilen takvim doğrultusunda kayıtlar alınacaktır.

 Kesin Kayıt Yeri: Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Şefliği,

 • Kayıtlar mesai saatleri  içerisinde (09.00-12:30/13:30-17.00) yapılacaktır.
 • Kayıt işlemi şahsın bizzat kendisi veya noter onaylı vekil tarafından yapılacaktır.
 • Belirlenen tarihler dışında  ve belgelerin eksik olması halinde kayıt yapılmayacaktır.

       Kayıt Ücreti Yatırma İşlemi

 • Kayıt Ücreti 2.050 (iki bin elli) TL olup iki eşit taksitte ödenecektir. (Program ücreti dönemsel değildir. Ödeme kolaylığı olması açısından iki eşit taksite bölünmüştür. Programa kesin kayıt yaptıran her katılımcı program ücretinin tamamını (2.050 TL) ödemekle mükelleftir. )
 • Ücretler Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılacaktır
 • Birinci  taksit 1.025 (bin yirmi beş) TL birinci dönem başında yatırılacak ve dekont kayıt esnasında istenecektir.
 • İkinci taksit 1.025 (bin yirmi beş) TL 18-22 Aralık 2017 tarihleri arasında yatırılacak ve dekont Öğrenci İşleri Şefliği’ne teslim edilecektir.
 • Kayıt esnasında öğrencinin isminin bulunduğu dekont isteneceğinden,  para yatırma işleminde mutlaka dekont alınabilen işlem yapılmalı,  kayıt ücreti bankamatiklerden kesinlikle yatırılmamalıdır.
 • Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18.08.2015 tarih ve 1135/25422 sayılı kararı doğrultusunda Pedagojik Formasyon Eğitimi Programına başvuran ve kesin kaydını yaptıran katılımcı, beş iş günü içerisinde kaydını sildirmek istediği takdirde, kaydını sildirebilir, bu durumda olanlara ücret iadesi yapılabilir. Bu durum dışında herhangi bir şekilde ödemelerin iadesi yapılmayacak, ikinci taksitinde tahsilatı yoluna gidilecektir.  Bu nedenle koşullarınızın uygunluğunu kontrol ettikten sonra program ücretini yatırınız.

Banka Adı    : ZİRAAT BANKASI
Şube Adı       : Bakanlıklar Kamu Girişimci Şubesi
Şube Kodu    : 2532
IBAN             : TR42 0001 0025 3207 0640 8250 02
Dekontun açıklama bölümünde;  Başvuranın Adı-Soyadı, TC Kimlik Numarası, “Pedagojik Formasyon Kayıt Ücreti 1.Taksit” açıklaması yer almalıdır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 1. Kayıt için başvuru dilekçesi (Matbu Dilekçe)
 2. Lisans diploma veya geçici mezuniyet belgesi (diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ibraz edilerek, aslı gibidir onaylı fotokopisi teslim edilecek)
 3. Mezuniyet aşamasında olanlar için transkript (Onaylı)
 4. Mezuniyet aşamasında olanlar 2017-2018 akademik yılında mezun olabileceklerine ilişkin fakültelerinden alacakları resmi yazı
 5. Nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla)
 6. Banka dekontu
 7. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına TC no, ad-soyad ve başvurduğunuz alan adını yazınız.)
 8. Felsefe alanından kayıt için başvuracakların;
  • Felsefe Bölümü en az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını,
  • Sosyoloji Bölümü en az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Kesin kayıtlar yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlar için takvim darlığı nedeniyle yeniden ilana çıkılmayacak, yedek listesinden GABNO not sıralaması dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adaylarla telefon aracılığıyla iletişime geçilerek kayıt için Fakültemize davet edileceklerdir.

AÇIKLAMALAR:

Güncel bilgi ve açıklamaların takibi: Bilgi almak istediğiniz konularla ilgili öncelikle internet sayfamızı takip etmeniz önerilmektedir. Programla ilgili her türlü güncel bilgi ve açıklama internet sayfamızdan duyurulacaktır.

Derslerin başlama tarihi ve günleri:  2017-2018 eğitim-öğretim yılında (güz ve bahar yarıyıllarında) yürütülecek olan programda dersler 18/09/2017 tarihinde başlayacak olup, hafta içi 17.30-21.30 saatleri arasında yüz yüze yapılacaktır. Haftalık ders programı güz dönemi başlamadan önce ilan edilecektir.

Ders muafiyet başvuruları: Ders muafiyet başvuruları bir dilekçe ile derslerin başladığı ilk haftada alınacaktır. Başvurular Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar” ile Ankara Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi doğrultusunda değerlendirilecektir. Muafiyet başvuru dilekçesi ekinde, muaf olunmak istenen derslerin onaylı ders içerikleri ile transkript bulunmak zorundadır. Programın ilk haftası tamamlandıktan sonra muafiyet başvuru dilekçeleri alınmayacaktır.

Derslere devam zorunluluğu: Pedagojik Formasyon Sertifika Programına kayıtlı öğrenciler, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine tabidirler. İlgili yönetmelik doğrultusunda, öğrenciler ilk defa aldıkları kuramsal derslere %70 oranında, uygulamalı derslere %80 oranında devam etmek zorundadır.

Programa Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar:

Ankara Üniversitesi Mezuniyet Aşamasındakiler (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Mezun olunacağı belgelendirilmelidir)

Ankara Üniversitesi Mezunları

Diğer Üniversiteler Mezuniyet Aşamasındakiler (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Mezun olunacağı belgelendirilmelidir)

Diğer Üniversiteler Mezunları

tarafından| 2018-01-12T16:11:58+00:00 Ağustos 25th, 2017|Genel|Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Eğitim -Öğretim Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuru Değerlendirme Sonuçları ve Kesin Kayıt Duyurusu için yorumlar kapalı
X